Description

Злочини почињени у име “одбране части” су акти насиља који су диспропорционално, иако не искључиво, почињени према девојчицама и женама, када чланови породице имају сумње да претпостављено и актуелно понашање може укаљати “част” породице или заједнице. Видети такође: жртва, преживела/ли

Additional notes and information

Оваква понашања могу укључити ступање у сексуалне односе пре брака, одбијање уговореног брака, ступање у брак без пристанка родитеља, прељубу, захтев за развод, “непримерено” (провокативно, прим.прев) облачење, рад ван куће, или уопште понашање које нису у складу са родним нормама и улогама. Овакви злочини могу бити почињени према девојчицама и женама и када су оне биле жртве злочина, као што је на пример силовање. Овакви злочини укључују убиства (убијање у име “части”) и најчешће су почињени од стране супруга, женских или мушких сродника или чланова заједнице. Уместо да буду дефинисани као криминални акт према женама, овакви злочини се често санкционишу другим злочинима, унутар саме заједнице, како би се очувале културне, традиционалне, обичајне или религиозне норме.