Description

dwang, psychisch of fysiek geweld , toegepast om te voorkomen dat een lid van de familie gedrag vertoont dat de familie-eer in de gemeenschap kan schaden. Vaak, maar niet alleen, toegepast tegen vrouwen en meisjes.

Additional notes and information

Onder dergelijk gedrag valt het aangaan van een seksuele relatie voor het huwelijk, weigeren in te stemmen met een gearrangeerd huwelijk, een huwelijk aangaan zonder toestemming van de ouders, het plegen van overspel, het aanvragen van een scheiding, zich kleden op een manier die door de gemeenschap als onaanvaardbaar wordt beschouwd, buitenshuis werken of in het algemeen niet voldoen aan stereotiepe genderrollen. Voor de zogenaamde eer gepleegde misdaden kunnen ook tegen meisjes en vrouwen worden gepleegd omdat ze het slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, zoals verkrachting. Deze categorie misdaden omvat moord (voor de zogenaamde eer gepleegde moord) en wordt vaak gepleegd door een echtgenoot, een vrouwelijk of mannelijk familielid of een lid van de gemeenschap waar het slachtoffer deel van uitmaakt. Voor de zogenaamde eer gepleegde misdaden worden door de gemeenschap vaak niet als misdaden tegen vrouwen gezien, maar worden goedgekeurd als middel om de integriteit van haar culturele, traditionele of religieuze waarden te behouden en/of te herstellen na vermeende misdragingen.