Description

voldshandling, der uforholdsmæssigt, men ikke udelukkende, begås imod piger og kvinder, fordi familiemedlemmer mener, at visse former for mistænkt, opfattet eller faktisk adfærd vil bringe skam over familien eller lokalsamfundet

Additional notes and information

En sådan adfærd omfatter sex før ægteskabet, at modsætte sig et arrangeret ægteskab, at indgå ægteskab uden forældrenes samtykke, at begå utroskab, at søge skilsmisse, at klæde sig på en måde, som lokalsamfundet finder uacceptabelt, at arbejde uden for hjemmet eller generelt ikke leve op til de stereotype kønsroller. Såkaldte æresforbrydelser kan også overgå piger og kvinder, der har været ofre for seksuel vold, såsom voldtægt. Denne kategori af forbrydelser omfatter mord (såkaldte æresdrab) og bliver ofte begået af en ægtefælle, en kvindelig eller mandlig slægtning eller et medlem af offerets lokalsamfund. I stedet for at blive betragtet som kriminelle handlinger mod kvinder bliver såkaldte æresforbrydelser ofte bifaldet af lokalsamfundet på baggrund af påståede overtrædelser af kulturelle, traditionelle eller religiøse normer eller skikke, og som en måde at bevare og/eller genoprette integriteten af de pågældende normer.