Description

De term femicide betekent het doden van vrouwen en meisjes vanwege hun sekse, begaan en getolereerd door zowel particuliere als publieke actoren. Het gaat, onder andere, om de moord op een vrouw als gevolg van intiem partner geweld, het martelen en vermoorden van vrouwen uit oogpunt van vrouwenhaat, het doden van vrouwen in situaties van eer-gerelateerd geweld en andere schadelijke praktijken, het bewust doden van vrouwen en meisjes in gewapende conflicten en gevallen van femicide verbonden met bendes, georganiseerde misdaad. Handel in verdovende middelen en vrouwenhandel.

De term femicide wordt vooral gebruikt in Latijns-Amerika als bruikbare onderzoeksmethode in antwoord op een verontrustende escalatie van gewelddadige moorden op vrouwen en meisjes. Daarnaast werd het woord feminicidio  geintroduceerd om het element van straffeloosheid en institutioneel geweld vast te leggen vanwege een gebrek aan verantwoordelijkheid en een geschikt antwoord van de staat om zulke moorden te voorkomen. De term wordt gebruikt als het gaat om verantwoordelijkheid van de staat.

Statistische definitie

De moord op een vrouw door een intieme partner en de dood van een vrouw als resultaat van een praktijk die schadelijk is voor vrouwen. Een intieme partner wordt gedefinieerd als de huidige of voormalige echtgenoot of partner, onafhankelijk van of de dader dezelfde woning deelt of deelde.