Description

sieviešu un meiteņu nogalināšana dzimuma dēļ, ko īsteno vai pieļauj privātas un publiskas struktūras

Additional notes and information

Tas cita starpā ietver sievietes nogalināšanu intīmā partnera vardarbības rezultātā, sievietes spīdzināšanu un mizogīnisku noslepkavošanu, sieviešu un meiteņu nogalināšanu goda dēļ un citu veidu slepkavību, kas saistīta ar kaitniecisku praksi, sieviešu un meiteņu mērķtiecīgu nogalināšanu bruņota konflikta laikā un tādus feminicīda gadījumus, kas saistīti ar bandām, organizētu noziedzību, narkotiku tirgotājiem un sieviešu un meiteņu tirdzniecību. Termins “feminicīds” (femicidio) īpaši tika izmantots Latīņamerikā kā lietderīgs rīks, reaģējot uz sieviešu un meiteņu ļoti vardarbīgu slepkavību strauju pieaugumu. Vienlaikus tika ieviests termins “feminicidio”, lai aptvertu nesodāmības un institucionālās vardarbības elementu, kam par iemeslu ir pārskatatbildības trūkums un valsts neveikta atbilstoša reaģēšana šādu slepkavību gadījumos. Šo terminu izmanto, kad runa ir par valsts pārskatatbildību.