Description

zovšeobecnené chápanie alebo predsudok týkajúci sa skupín, ktoré vyplývajú z pripisovania vlastností, charakteristík alebo rolí založených na jednom alebo viacerých dôvodoch