Description

üldine arusaam või eeldus rühmade kohta, millest lähtuvalt omistatakse neile rühmadele omadused või rollid ühe või enama tunnuse põhjal