Description

Generalizacije ili predrasude o određenim grupama, koje proizlaze od pripisanih atributa, karakteristika ili uloga baziranih na različitim osnovama.