Description

generaliserad syn eller förutfattad mening om grupper som härrör från tillskrivande av attribut, egenskaper eller roller baserat på en eller flera grunder