Description

gegeneraliseerd beeld vangroepen dat het resultaat is van de toeschrijving van eigenschappen, kenmerken of rollen op basis van een of meer vooroordelen