Description

Komercijalno seksualno iskorištavanje se odnosi na iskorištavanje dječaka i djevojčica (ispod 18 godina starosti) za prostituciju, pornografiju ili druge vrste seksualnih aktivnosti, u koje djeca bivaju uključena u zamjenu za hranu, sklonište ili zadovoljavanje osnovnih potreba.

Additional notes and information

Može se također odnositi na iskorištavanje odraslih (uglavnom žena) u ovim aktivnostima, na koje mogu biti direktno ili indirektno prisiljene.