Description

ширење на сексуални експлицитни фотографии или видеа преку интернет, без согласност на лицето што се појавува во нив