Description

Konsensuseta pornograafia (enimlevinud vormi nimetatakse "kättemaksupornograafiaks") hõlmab seksuaalselt kujukate piltide või videote levitamist veebis ilma visuaalsel materjalil olija nõusolekuta. Kuriteo toimepanija on tihti endine partner, kes on varasema suhte käigus saanud oma valdusesse pildid või videod ning kelle eesmärk on ohvri avalik häbistamine ja alandamine suhte lõpetamise tõttu. Siiski ei pruugi toimepanijad olla alati partnerid või endised partnerid ning motiiv ei pruugi alati olla kättemaks. Piltideni võidakse olnud jõuda ka ohvri arvutisse, sotsiaalmeediakontodesse või telefoni sissemurdmise teel ning nende levitamise eesmärk võib olla kahju tekitamine ohvri elus (näiteks võib olla eesmärgiks inimese vallandamine töökohalt, või mõnel juhul ka enesetapuni viimine).