Description

forma otroctví neslučitelná s lidskou důstojností a základními lidskými právy

Additional notes and information

Nucená prostituce je svou podstatou svázána s genderovou nerovností ve společnosti, ovlivňuje postavení mužů a žen a způsob vnímání jejich vzájemných vztahů a sexuality.