Description

Всеки сексуален акт или опит за извършване на акт от сексуален характер, без да е дадено свободно съгласие, независимо от отношенията между извършителя и жертвата, в каквато и да е обстановка, включително, но и не само, в дома и на работното място.

Additional notes and information

Актовете на сексуално насилие накърняват правото на сексуална свобода, автономност, контрол, неприкосновеност и сигурност, както и правото на изпитване на удоволствие и на водене на здравословен, безопасен и удовлетворителен сексуален живот. Същевременно тези права са тясно свързани с репродуктивните права, като например свободата и автономността на вземане на решение кога човек да има деца, колко деца да има и какви контрацептиви да използва. Примерите за сексуално насилие включват, но не са ограничени до изнасилване, изнасилване при среща и изнасилване от съпруг.