Description

Начин на живот, при който несъпружеска двойка живее заедно в дългосрочна връзка, която наподобява брак.