Description

sitwazzjoni ta’ persuna skont l-istatus ċivili tagħhom bħala ġuvni/xebba, miżżeweġ/a (inkluż l-għixien fi sħubija ċivili jew għixien f’ unjoni de facto/relazzjoni impenjata intima rikonoxxuta mil-liġi nazzjonali, armel/armla jew divorzjat/a

Additional notes and information

L-esperti tal-EIGE daħħlu kliem addizzjonali biex juru li l-istatus li wieħed ikun miżżewweġ jinkludi persuni leżbjani, gay u bisesswali.