Description

Състояние на индивида, свързано с правно признатите му семейни отношения понастоящем или в миналото: необвързан/а, женен/омъжена (включително живеещ/а в гражданскоправен съюз или във фактически съюз или ангажиран/а в постоянна и стабилна интимна връзка, призната от националното право), вдовец/ вдовица или разведен/а.

Additional notes and information

Експертите от EIGE разширяват понятието, с цел яснота, че семейното положение може да се отнася и за лесбийки, гейове и бисексуални лица.