Description

specializuota paslauga moterims, teikianti saugų būstą ir paramą smurto aukomis tapusioms moterims ir jų vaikams

Additional notes and information

Moterų prieglaudos arba prieglobsčiai kartu su nacionalinėmis moterų pagalbos linijomis yra vienos svarbiausių specializuotų paramos paslaugų nuo smurto nukentėjusioms moterims ir jų vaikams. Jos suteikia ne tik saugų ir skubų būstą, kuriame moterys ir jų vaikai gali ieškoti prieglobsčio nuo smurto, bet ir ilgalaikę paramą, įgalinančią aukas atkurti gyvenimą be smurto. Prieglaudos vietų skaičius moterų prieglaudose paprastai apibrėžiamas kaip prieglaudos lovų skaičius, nors kai kuriose šalyse, kur prieglaudos vietos apima tam tikrą skaičių arba procentą lovų moterims ir vaikams, skaičiuojamos yra tik moterims skirtos lovos. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoke aplinkoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencijos) Aiškinamoji ataskaita pateikia rekomendacijas valstybėms įsteigti bent po vieną vietą moterų prieglaudoje 10 000 gyventojų (moters ir jos vaikų apgyvendinimui).