Description

specjalistyczna usługa dla kobiet, zapewniająca bezpieczne zakwaterowanie i wsparcie dla kobiet będących ofiarami przemocy oraz ich dzieci

Additional notes and information

Schroniska lub przytułki dla kobiet, obok ogólnokrajowych telefonów zaufania dla kobiet, należą do najważniejszych specjalistycznych usług wsparcia dla kobiet będących ofiarami przemocy i ich dzieci. Nie tylko zapewniają bezpieczne zakwaterowanie w nagłych przypadkach, w których kobiety i ich dzieci mogą znaleźć schronienie od przemocy, ale także długookresowe wsparcie umożliwiające ofiarom odzyskanie kontroli nad własnym życiem i stworzenie dla siebie środowiska, w którym nie doświadczyłyby przemocy. Liczba miejsc w schroniskach dla kobiet jest przede wszystkim definiowana jako liczba łóżek, chociaż w niektórych krajach, gdzie miejsca w schroniskach obejmują specyficzną liczbę lub odsetek łóżek dla kobiet i dzieci, liczone są tylko łóżka przydzielane kobietom. W sprawozdaniu objaśniającym Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) zaleca się, aby państwa zapewniały co najmniej jedno miejsce w schronisku dla kobiet na każde 10 000 mieszkańców (na zakwaterowanie kobiety i jej dzieci).