Description

Naisten erikoispalvelu, joka tarjoaa turvallista majoitusta ja tukea naisille, jotka ovat väkivallan uhreja, ja heidän lapsilleen

Additional notes and information

Naisten turvakodit ovat kansallisten naisten auttavien puhelinten lisäksi väkivallan kohteeksi joutuneiden naisten ja heidän lapsiensa tärkeimpiä erityistukipalveluita. Ne tarjoavat turvallista hätämajoitusta, josta naiset ja heidän lapsensa voivat hakea turvaa väkivallalta, ja sen lisäksi ne tarjoavat myös pitkäaikaista tukea, jotta uhri voi rakentaa uudelleen väkivallattoman elämän, jossa hänellä on kehitysmahdollisuuksia. Naisten turvakotien turvapaikkojen määrä määritetään yleensä vuoteiden lukumääränä, vaikka joissakin maissa, joissa turvatiloihin kuuluu tietty määrä tai osuus naisten ja lasten vuoteita, vain naisille osoitetut vuoteet lasketaan. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) perusteluraportissa on suosituksia siitä, että valtioiden pitäisi tarjota vähintään yksi naisten turvakoti 10 000:ta asukasta kohti (naisten ja heidän lastensa majoittamista varten).