Description

špecializované služby pre ženy, poskytovanie bezpečného ubytovania a podpory pre ženy, ktoré sú obeťami násilia, ako aj ich deťom

Additional notes and information

Útulky alebo azylové domy pre ženy sú spolu s národnými linkami pomoci pre ženy jednou z najdôležitejších špecializovaných podporných služieb pre ženy − obete násilia a pre ich deti. Poskytujú nielen bezpečné a núdzové ubytovanie, kde ženy a ich deti môžu hľadať útočisko pred násilím, ale aj dlhodobú podporu, ktorá umožní obetiam znovu vybudovať plnohodnotný život bez násilia. Počet miest v útulkoch pre ženy je väčšinou definovaný ako počet lôžok v útulku, aj keď v niektorých krajinách, v ktorých sa v rámci priestorov útulku uvádzajú konkrétne počty alebo percento lôžok pre ženy a deti, sa počítajú len lôžka pridelené ženám. Dôvodová správa k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) obsahuje odporúčania, aby štáty zabezpečili najmenej jeden ženský útulok na každých 10 000 obyvateľov (na ubytovanie žien a ich detí).