Description

specializirana storitev za ženske, ki zagotavlja varno nastanitev in podporo za ženske, ki so žrtve nasilja, in njihove otroke

Additional notes and information

Zatočišča in zavetišča za ženske so skupaj z nacionalnimi telefonskimi številkami za pomoč ženskam ena najpomembnejših specializiranih storitev za pomoč ženskam, ki so žrtve nasilja, in njihovim otrokom. Ne zagotavljajo le varne nastanitve v sili, kamor se lahko ženske in njihovi otroci zatečejo pred nasiljem, temveč tudi dolgotrajno pomoč žrtvam, da si ponovno zgradijo življenje brez nasilja in okrepijo lastne moči.
Število mest v zatočiščih za ženske je večinoma opredeljeno v številu postelj v zavetišču, čeprav se v nekaterih državah, kjer zatočišča vključujejo določeno število ali odstotek postelj za ženske in otroke, štejejo samo postelje, dodeljene ženskam.
Obrazložitveno poročilo h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) vsebuje priporočila, da bi morale države zagotoviti najmanj eno mesto v zatočišču za ženske na vsakih 10.000 prebivalcev (za nastanitev ženske in njenih otrok).