Description

serviciu specializat pentru femei care asigură găzduire sigură și asistență pentru femeile victime ale violenței și pentru copiii lor

Additional notes and information

Adăposturile sau refugiile pentru femei sunt, împreună cu liniile naționale de asistență pentru femei printre serviciile specializate de asistenţă cele mai importante pentru femei şi copii victime ale violenței. Ele oferă nu numai găzduire sigură și de urgență pentru femeile și copiii lor pentru a se refugia de violență, dar și asistență pe termen lung pentru ca victimele să-și poată reconstrui vieți scutite de violență și cu posibilitatea de a acționa autonom. Numărul de locuri în adăposturile pentru femei este definit în principal prin numărul de paturi, deși în unele țări, unde spațiile de adăpost includ un anumit număr sau procent de paturi pentru femei și copii, se numără numai paturile pentru femei. Raportul explicativ al Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) conține recomandări conform cărora statele trebuie să prevadă un spațiu minim de primire pentru un adăpost pentru femei la 10 000 de locuitori (pentru primirea femeilor și a copiilor lor).