Description

Жена избеглица је свака жена која испуњава услове предвиђене примењивом дефиницијом избеглице, предвиђене у међународним или регионалним инструментима који регулишу материју избеглиштва, у оквиру мандата Високог комесаријата УН за избеглице и/или националним прописима.

Additional notes and information

Иако се међународно и регионално избегличко право, укључујући избегличко право Европске уније, изричито не односи на „полˮ као основу прогона, опште је прихваћено да оно може утицати или диктирати врсту прогона или претрпљене штете и разлоге за то овакав поступак. Дефиниција ЕУ о лицима којима је призната потреба за међународном заштитом (додуше не као избеглице, већ као корисници „супсидијарне заштитеˮ), ако се правилно тумачи, покрива родне тврдње. Насиље према женама један је од главних облика прогона које жене доживљавају у контексту избегличког статуса и азила. То може укључивати претњу сакаћења женских гениталија, присилни/рани брак, претњу насиљем и/или такозване злочине из части, трговину женама, силовање и друге облике сексуалног напада, озбиљне облике насиља у породици, наметање смртне казне или друге физичке казне које постоје у дискриминаторним правосудним системима, присилну стерилизацију, политички или верски прогон због заступања феминистичких или других ставова и последице прогона услед непридржавања родно прописаних друштвених норми и обичаја. Стога, поступци за азил који не узимају у обзир посебну ситуацију или потребе жена могу ометати свеобухватно утврђивање њихових захтева.