Description

Бранитељи и бранитељке женских људских права су жене свих узраста које се ангажују у промоцији и заштити свих људских права и основних слобода и сви људи који се ангажују у одбрани права жена и родне равноправности, било појединачно или заједно са другима.

Additional notes and information

Бранитељи и бранитељке женских људских права раде под заштитом декларације о праву и одговорности појединаца, група и органа друштва да унапређују и штите универзално призната људска права и основне слободе, иначе познатој као Декларација о бранитељима људских права из 1999. године. Бранитељи и бранитељке женских људских права се суочавају са истим врстама ризика као и сви браниоци који раде на томе да подржавају права људи, заједница и животне средине, али такође су жене изложене родно специфичним ризицима које су на мети родно заснованог насиља. То је можда због чињенице да се бранитељи и бранитељке женских људских права перципирају као супротност прихваћеним социокултурним нормама, традицијама и стереотипима о женствености и улози и статусу жена у друштву. Њихов рад се често доживљава као изазов традиционалних представама о породици.