Description

vrouwen die zich inzetten voor de bevordering en bescherming van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden, en alle mensen die zich inzetten voor de verdediging van de rechten van vrouwen en de gelijkheid van vrouwen en mannen, ofwel individueel of samen met anderen. Vrouwelijke mensenrechtenactivisten handelen onder bescherming van de Verklaring over het recht en de verantwoordelijkheid van personen, groepen en maatschappelijke organisaties om de universele rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen en te beschermen(ook bekend onder de naam „Verklaring van de verdedigers vande rechten van de mens van 1999")

Additional notes and information

Vrouwelijke mensenrechtenactivisten stellen zich bloot aan dezelfde typen risico's als alle verdedigers die zich inzetten voor de rechten van mensen, gemeenschappen en het milieu, maar worden ook, als vrouwen, blootgesteld aan genderspecifieke risico's en zijn doelwit van gendergerelateerd geweld. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat vrouwelijke mensenrechtenactivisten worden gezien als tegenstanders van geaccepteerde sociaal-culturele normen, tradities en stereotypen over vrouwelijkheid en de rol en status van vrouwen in de maatschappij. Hun werk wordt vaak beschouwd als het ter discussie stellen van traditionele opvattingen over het gezin.