Description

Различите групе људи унутар дате културе, контекста и историје које су у ризику да буду изложене многострукој дискриминацији, услед међусобног деловања различитих личних карактеристика или основа, попут пола, рода, старосне доби, етницитета, религије или уверења, здравственог статуса, инвалидитета, сексуалне оријентације, родног идентитета, образовања или личне зараде (прихода), или живота на различитим географским локацијама.

Additional notes and information

Припадност таквим групама или чак сматрање да припадају њима повећава ризик од неједнакости у погледу приступа правима и коришћењу услуга и добара у разним доменима, попут приступа образовању, запошљавању, здравству, социјалној и стамбеној помоћи, заштиту од породичног или институционалног насиља и правду.