Description

različite skupine ljudi unutar određene kulture, okruženja i tradicije za koje postoji opasnost od višestruke diskriminacije zbog međuutjecaja različitih osobnih značajki ili obilježja kao što su spol, rod, dob, etnička pripadnost, vjera ili uvjerenje, zdravstveno stanje, invaliditet, seksualna orijentacija, rodni identitet, stupanj obrazovanja ili primanja, te život na različitim zemljopisnim područjima

Additional notes and information

Pripadnost takvoj skupini ili čak i sama činjenica da se neku osobu percipira kao pripadnika takve skupine, povećava opasnost od neravnopravnosti u smislu pristupa pravima, uslugama i proizvodima u različitim domenama, poput obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, socijalne i stambene pomoći, zaštite protiv nasilja u kućanstvu ili institucionalnog nasilja te pravosuđa.