Description

en gruppe mennesker, der i en given kontekst, kultur og historisk sammenhæng er i fare for at blive udsat for flersidig forskelsbehandling på baggrund af samspillet mellem forskellige personlige egenskaber eller standpunkter, såsom køn, alder, etnicitet, religion eller tro, sundhedstilstand, handicap, seksuel orientering, kønsidentitet, uddannelse eller indkomst, eller som bor bestemte geografiske steder

Additional notes and information

At tilhøre en sådan gruppe, eller blot det at blive opfattet som hørende til en sådan, øger risikoen for forskelsbehandling hvad angår adgangen til udøvelse af rettigheder og brug af varer og tjenesteydelser på en række områder, f.eks. adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhedsydelser, social- og bolighjælp, beskyttelse mod vold i hjemmet eller institutionel vold og adgang til retsvæsenet.