Description

Različite grupe ljudi unutar date kulture, konteksta i historije koje su u riziku da budu izložene mnogostrukoj diskriminaciji, usljed međusobnog djelovanja različitih ličnih karakteristika ili osnova, poput spola, roda, starosne dobi, etniciteta, religije ili uvjerenja, zdravstvenog statusa, invaliditeta, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, obrazovanja ili lične zarade (prihoda), ili života na različitim geografskim lokacijama.

Additional notes and information

Pripadnost takvim grupama ili čak mišljenje da pripadaju njima povećava rizik od nejednakosti u pogledu pristupa pravima i korištenja usluga i dobara u raznim domenima, poput pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, socijalnoj i stambenoj pomoći, te zaštiti od nasilja u porodici ili institucionalnog nasilja i pravdi.