Description

įvairios žmonių grupės konkrečioje kultūroje, kontekste ir istorijoje, rizikuojančios patirti daugialypę diskriminaciją dėl skirtingų asmeninių savybių ar pagrindų sąveikos, tokių kaip, biologinė ir socialinė lytis, amžius, etiniškumas, religija ar tikėjimas, sveikatos būklė, negalia, lytinė orientacija, lytinė tapatybė, išsilavinimas, pajamos arba gyvenimas įvairiose geografinėse vietovėse

Additional notes and information

Priklausymas tokiai grupei arba net suvokimas, kad jai priklausoma, didina nelygybės riziką, kalbant apie galimybę naudotis teisėmis arba paslaugomis ir prekėmis įvairiose srityse, pavyzdžiui, švietimo, užimtumo, sveikatos, socialinės paramos ir aprūpinimo būstu, siekiant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ar institucinio smurto ir teisingumo.