Description

grúpa difriúil daoine laistigh de chultúr, de chomhthéacs agus de stair áirithe ar baol dóibh a bheith faoi réir ag an idirdhealú iolrach mar gheall ar thréithe nó ar fhorais phearsanta éagsúla a bheith ag idirghníomhú, mar shampla gnéas, inscne, aois, eitneachas, reiligiún nó creideamh, stádas sláinte, míchumas, gnéaschlaonadh, féiniúlacht inscne, oideachas nó ioncam, nó mar gheall go bhfuil siad ina gcónaí i gceantair éagsúla gheografacha

Additional notes and information

Trí bheith mar chuid de ghrúpa den sórt nó má mheastar duine a bheith mar chuid den ghrúpa sin go fiú, is amhlaidh a chuirtear leis an mbaol maidir le héagothromais i ndáil le rochtain ar chearta agus ar sheirbhísí agus ar earraí a úsáid i réimsí éagsúla, amhail rochtain ar oideachas, fostaíocht, sláinte, cúnamh sóisialta agus tithíochta, cosaint ar foréigean baile nó institiúideach, agus ceartas.