Description

grup de persoane expuse unui risc mai mare de sărăcie, excluziune socială, discriminare și violență decât populația generală, care cuprinde, dar nu exclusiv, minorități etnice, migranți, persoane cu handicap, persoane vârstnice izolate și copii.

Additional notes and information

Vulnerabilitatea la discriminare și marginalizarea sunt o consecință a condițiilor sociale, culturale, economice și politice și nu o calitate inerentă anumitor grupuri de persoane. Femeile și fetele care fac parte din aceste grupuri sunt de multe ori supuse la discriminări multiple și la violență pe criterii de gen. Când drepturile le sunt violate, accesul la protecție, sprijin și măsuri compensatorii este limitat. Cercetări recente cu privire la rolurile și atitudinile stereotipe de gen și impactul lor discriminator asupra femeilor arată că femeile nu sunt vulnerabile prin natura lor, ci suferă de dezavantaje impuse social, economic, cultural, etc.