Description

Selliste isikute abielu, kelle kehaline, emotsionaalne, seksuaalne ja psühhosotsiaalne arengutase ei võimalda neil anda vaba ja täielikku nõusolekut abieluks

Additional notes and information

Paljudes ÜRO resolutsioonides ja aruannetes on kasutatud termineid „varajane abielu“ ja „laste abielu“ sünonüümidena. Muudes dokumentides on kasutatud fraasi „varajane abielu, sh laste abielu“, mis osutab, et varajane abielu hõlmab laste abielu, kuid võib tähendada olukordi, mis ei ole laste abielud, nt abielu, kus üks või mõlemad abikaasad on alla 18-aastased, kuid riigisiseste seaduste kohaselt on nad saanud täisealiseks.