Description

poroka oseb, ki so na taki ravni fizičnega, čustvenega, spolnega in psihičnega razvoja, da niso sposobne svobodne in polne privolitve v poroko

Additional notes and information

Številne resolucije in poročila Združenih narodov uporabljajo izraza „prezgodnja poroka“ in „otroška poroka“ medsebojno zamenljivo in brez opaznega razlikovanja. V drugih je uporabljen izraz „prezgodnja poroka, vključno z otroško poroko“, iz česar je razvidno, da prezgodnja poroka zajema otroško poroko, vendar vključuje tudi primere, ki se ne uvrščajo v otroško poroko, npr. poroke, pri katerih je eden od zakoncev mlajši od 18 let ali pa sta to oba, vendar sta po nacionalni zakonodaji dosegla polnoletnost.