Description

prava i dužnosti roditelja prema njihovoj djeci

Additional notes and information

Kako bi podržali djetetov zdravi rast i skladan osobni razvoj te sposobnost za samostalan život i zanimanje, roditelji imaju i pravo i obvezu skrbiti o životu, osobnom razvoju, pravima i dobrobiti svoje djece. Stoga prava roditelja odražavaju pravo djeteta kao ljudskog bića. Prema nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu, prava roditelja ne mogu nikada biti u suprotnosti s temeljnim pravima djeteta. Sva prava djeteta navedena su u Konvenciji o pravima djeteta Ureda visokog povjerenika za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Prava roditelja odnose se na oba roditelja. Ovaj se pojam također naziva i "roditeljske dužnosti".