Description

práva a povinnosti rodičů ve vztahu k jejich dětem

Additional notes and information

Aby rodiče mohli podporovat zdravý růst dětí, jejich vyrovnaný osobní rozvoj a schopnost vést nezávislý život a profesní dráhu, mají právo a povinnost pečovat o život, osobní rozvoj, práva a výhody svých dětí. Rodičovská práva jsou tudíž odrazem práv dítěte jako lidské bytosti. Rodičovská práva nesmějí být nikdy v rozporu se základními lidskými právy dítěte stanovenými vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy. Všechna práva dítěte jsou zakotvena v Úmluvě o právech dítěte vydané Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Rodičovská práva náležejí oběma rodičům. Někdy se také hovoří o „rodičovské odpovědnosti“.