Description

föräldrars rättigheter och skyldigheter med avseende på deras barn

Additional notes and information

Föräldrar som är inställda på att stödja barnens hälsosamma uppväxt, harmoniska personliga utvecklig och förmåga att leva ett självständigt liv och skapa en självständig karriär har rätten och skyldigheten att ta hand om sina barns liv, personliga utveckling, rättigheter och förmåner.
Föräldrars rättigheter återspeglar på så sätt barnets rättigheter som människa. Föräldrars rättigheter kan aldrig stå i strid med ett barns grundläggande mänskliga rättigheter, som styrs av nationell och internationell lagstiftning. Kontoret för Förenta nationernas högkommissarie för mänskliga rättigheter anger alla barnets rättigheter i konventionen om barnets rättigheter.
Föräldrars rättigheter gäller för båda föräldrarna. Denna term hänvisas även till som ”föräldraansvar”.