Description

rechten en plichten van ouders met betrekking tot hun minderjarige kinderen

Additional notes and information

Ouders hebben, met het oog op het gezond opgroeien van kinderen, hun harmonieuze persoonlijke ontwikkeling en het vermogen een onafhankelijk leven te leiden en een loopbaan te hebben, het recht en de plicht om zorg te dragen voor het leven, de persoonlijke ontwikkeling, rechten en voordelen van hun kinderen. Het ouderlijk gezag weerspiegelt daarmee de rechten van het kind als persoon. Ouderlijk gezag kan nooit tegen de fundamentele rechten van een kind in gaan, zoals bepaald door nationaal en internationaal recht. Het Bureau van de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten bepaalt alle rechten van het kind in het Verdrag inzake de rechten van het kind. Ouderlijk gezag wordt toebedeeld aan beide ouders. Hiervoor wordt ook wel de term ‘ouderlijke verantwoordelijkheid’ gebruikt.