Description

Термин „родитељска праваˮ односи се на права и обавезе родитеља у вези са њиховом децом. Видети такође: родитељско одсуство

Additional notes and information

Родитељи, са циљем да подрже здрав раст детета, складан лични развој и способност да воде самосталан живот и каријеру, имају право и обавезу да брину о животу, личном развоју, правима и предностима своје деце. Дакле, родитељска права такође одражавају права детета као човека. Родитељска права никада не могу бити у супротности са основним људским правима детета, како је уређено националним и међународним законодавством. Канцеларија Високог комесаријата Уједињених нација за људска права наводи сва права детета у Конвенцији о правима детета. Родитељска права имају оба родитеља. Овај термин се такође назива и „родитељска одговорностˮ.