Description

Самостални родитељ се другачије називају и самохрани родитељи. Самохраним родитељем се сматра онај ко живи без партнера, и ко сноси дневне одговорности бриге о „издржаваном” дјетету. У Европи велику већину самохраних родитеља чине мајке.