Description

persona, kura dzīvo bez partnera un veic apgādājama bērna vai bērnu ikdienas aprūpes pienākumus

Additional notes and information

Eiropā lielākā daļa vientuļo vecāku ir vientuļās mātes