Description

dikush që jeton pa një partner dhe që ka përgjegjësi të përditshme kujdesi për një fëmi ose fëmijët në varësi

Additional notes and information

Në Europë, shumica dërrmuese e prindërve të vetëm janë nëna të vetme.