Description

Носи такође назив и самохрани родитељ. Самохраним родитељем се сматра онај ко живи без партнера, и ко сноси дневне одговорности бриге о „издржаваном” детету.

Additional notes and information

У Европи велику већину самохраних родитеља чине усамљене мајке.