Description

podpora a starostlivosť o nezaopatrené deti a ďalších členov najbližšej rodiny, ktorí potrebujú pomoc

Additional notes and information

Ženy stále znášajú neúmerný podiel bremena, pokiaľ ide o výchovu detí a starostlivosť o iné závislé osoby. Táto skutočnosť ovplyvňuje ich zamestnanie, od prevzatia vedúcich úloh až po odchod do dôchodku. Tiež obmedzuje ich vstup, účasť alebo postup v rámci rôznych verejných, politických alebo kultúrnych oblastí.