Description

zorg voor, en ondersteuning van afhankelijke kinderen en andere leden van het gezin die hulp nodig hebben

Additional notes and information

Vrouwen blijven een onevenredig deel van de last dragen als het gaat om de opvoeding van kinderen en de zorg voor andere afhankelijke personen. Dit is van invloed op hun werk, bijvoorbeeld als het gaat om het op zich nemen van leidinggevende rollen of hun pensionering. Het belemmert hen ook in het krijgen van toegang tot, het deelnemen aan of het boeken van vooruitgang op een groot aantal publieke, politieke of culturele terreinen.