Description

kujdesi dhe mbështetja për fëmijët në varësi dhe anëtarët e tjerë të familjes së ngushtë që kanë nevojë për ndihmë

Additional notes and information

Gratë vazhdojnë të mbajnë një pjesë disproporcionale të barrës kur bëhet fjalë për rritjen e fëmijëve dhe kujdesin për personat e tjerë në ngarkim. Ky fakt ndikon në punësimin e tyre, nga marrja e roleve drejtuese deri në pension. Ai gjithashtu kufizon hyrjen, pjesëmarrjen ose përparimin e tyre në një gamë të gjerë fushash publike, politike ose kulturore.