Description

tādas personas vai tādu personu aprūpe, kuras ir jaunas, slimas vai vecas vai kuru spēja sevi aprūpēt ir ierobežota vai nav vispār un kuras ir atkarīgas no citu personu sniegtas aprūpes