Description

pagalbos teikimas mažiems, ligotiems, vyresnio amžiaus, negalią turintiems ar negebantiems savimi pasirūpinti ir nuo kitų teikiamos priežiūros priklausomiems asmenims